0/100
Платформы:
Дата выхода:
18 сентября 1987
Дата выхода Wii U:
18 сентября 1987
Дата выхода Wii:
18 сентября 1987
Дата выхода NES:
18 сентября 1987
Дата выхода 3DS:
18 сентября 1987
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Akito Nakatsuka, Genyo Takeda, Genyo Takeda, Genyo Takeda, Kazuo Yoneyama, Kenji Yamamoto, Koji Kondo, Makoto Wada, Masato Hatakeyama, Mayumi Hirota, Minoru Arakawa, Yukio Kaneoka
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев