0/100
Wario's Woods (1994)
Платформы:
Дата выхода:
19 февраля 1994
Дата выхода Wii U:
19 февраля 1994
Дата выхода SNES:
19 февраля 1994
Дата выхода Wii:
19 февраля 1994
Дата выхода NES:
19 февраля 1994
Дата выхода 3DS:
19 февраля 1994
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
'''NES''', '''NES''', '''Super NES''', '''Super NES''', Hiroaki Suga, Kenji Miki, Kenji Miki, Masahiro Iimura, Naotaka Ohnishi, Ryota Kawade, Shinobu Amayake, Soichiro Tomita, Soyo Oka, Tadashi Ikegami
Теги:
multiplayer, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев