87/100
Платформы:
Дата выхода:
14 апреля 2001
Дата выхода GameCube:
14 апреля 2001
Дата выхода N64:
14 апреля 2001
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hisashi Nogami, Katsuya Eguchi, Kazumi Totaka, Kenshirou Ueda, Kenta Nagata, Kunio Watanabe, Makoto Wada, Nate Bihldorff, Noriko Ikegawa, Rich Amtower, Shinobu Tanaka, Takashi Tezuka, Toru Minegishi, Yoshihisa Morimoto
Теги:
multiplayer, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев