0/100
Seaman
Платформы:
Дата выхода:
29 июля 1999
Дата выхода Sega Dreamcast:
29 июля 1999
Дата выхода PS2:
29 июля 1999
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Kazuhiko Sugita, Shigekazu Ito, Takahisa Suzuki, Tsueno Kaneda, Yoot Saito, Yoshito Hirose
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев