0/100
Mario Power Tennis (2004)
Платформы:
Дата выхода:
28 октября 2004
Дата выхода GameCube:
28 октября 2004
Дата выхода Wii:
28 октября 2004
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Haruki Kodera, Hiroyuki Takahashi, Hiroyuki Takahashi, Motoi Sakuraba, Shinji Hatano, Shugo Takahashi, Shugo Takahashi
Теги:
multiplayer, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев