0/100
Платформы:
Дата выхода:
4 августа 2005
Дата выхода GameCube:
4 августа 2005
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Akihiro Yoshida, Chiharu Sugaya, Gakuji Nomoto, Hiroaki Tsuru, Hiroyuki Jinnai, Kazunori Orio, Koichi Iwata, Kōji Ōno, Kuniko Kobashi, Manabu Yamana, Ryota Aomi, Sui Hotate, Teruhito Yamaki, Tsukasa Tawada
Теги:
exclusive, multiplayer, singleplayer, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев