91/100
Платформы:
Дата выхода:
22 марта 2002
Дата выхода PS:
22 марта 2002
Дата выхода GameCube:
22 марта 2002
Дата выхода Sega Saturn:
22 марта 2002
Дата выхода PC:
22 марта 2002
Дата выхода PS3:
22 марта 2002
Дата выхода PS4:
22 марта 2002
Разработчики:
Издатели:
Альтернативное название:
Biohazard Remake, Resident Evil Remake
Возрастной рейтинг:
С 17 лет
Создатели:
Hideaki Motozuka, Hiroyuki Kobayashi, Joesuke Kaji, Kenichi Ueda, Koji Kakae, Makoto Tomozawa, Misao Senbongi, Naoki Katakai, Shigenori Nishikawa, Shimako Sato, Shinji Mikami, Shusaku Uchiyama
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев