Shinobi III: Return of the Ninja Master (1993)

0/100
Shinobi III: Return of the Ninja Master (1993)
Платформы:
Дата выхода:
23 июля 1993
Дата выхода iOS:
23 июля 1993
Дата выхода PC:
23 июля 1993
Дата выхода Wii:
23 июля 1993
Дата выхода 3DS:
23 июля 1993
Дата выхода Sega Genesis:
23 июля 1993
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Akio Oi, Hirofumi Murasaki, Hiroyuki Hirama, Katsuhiko Ogikubo, Kazuyuki Iwasawa, Masayuki Nagao, Morihiko Akiyama, Naohisa Nakazawa, Takeshi Matsuhashi, Tokinori Kaneyasu, Tomio Takami, Tomoyuki Ito, Toshiaki Yajima, Tsukasa Aoki
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев