0/100
Платформы:
Дата выхода:
23 апреля 1993
Дата выхода SNES:
23 апреля 1993
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Jun Kusaka, Kouji Mitumori, Norihiko Yamanuki, Shigeki Maruyama, Shinji Imada, Takeo Sumita, Toshiyuki Suzuki
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев