0/100
Brandish
Платформы:
SNES, PC
Дата выхода:
25 октября 1991
Дата выхода SNES:
25 октября 1991
Дата выхода PC:
25 октября 1991
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Falcom Sound Team JDK, Hidekazu Suzuki, Isutoshi, Masayuki Kato, Mieko Ishikawa, Tenmon, Tsuyoshi Matsumuro, Yoshio Kiya, Yukio Takahashi
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев