0/100
Платформы:
Дата выхода:
17 декабря 1996
Дата выхода Sega Saturn:
17 декабря 1996
Дата выхода PS:
17 декабря 1996
Дата выхода PSP:
17 декабря 1996
Дата выхода PS Vita:
17 декабря 1996
Дата выхода PS3:
17 декабря 1996
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hayato Kaji, Hideki Ishikawa, Kazuki Matsue, Keiji Inafune, Ryota Ito, Shinsuke Komaki, Shusaku Uchiyama, Yoshinori Takenaka, Yuichi Kanemori
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев