0/100
Платформы:
Дата выхода:
29 июля 1994
Дата выхода Sega Saturn:
29 июля 1994
Дата выхода 3DO:
29 июля 1994
Дата выхода PSP:
29 июля 1994
Дата выхода PS:
29 июля 1994
Дата выхода PS Vita:
29 июля 1994
Дата выхода PS3:
29 июля 1994
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Akihiko Nagata, Hideo Kojima, Hideo Kojima, Hitoshi Nagao, Kozo Nakamura, Masahiro Ikariko, Motoaki Furukawa, Tappi Iwase
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев