0/100
Strikers 1945 II
Платформы:
Дата выхода:
1 января 1997
Дата выхода Nintendo Switch:
1 января 1997
Дата выхода Sega Saturn:
1 января 1997
Дата выхода PS:
1 января 1997
Дата выхода PS3:
1 января 1997
Дата выхода PS Vita:
1 января 1997
Дата выхода PSP:
1 января 1997
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Daisuke Nobori, Emi Taniguchi, Hideto Kamioka, Hideyuki Oda, Hideyuki Oda, Keisuke Takagi, Keizo Fujita, Kenichi Fujita, Kunihiko Nogomi, Kunio Asahara, Masaki Izutani, Naozumi Yorichika, Naozumi Yorichika, Norikazu Takemori, Shin Nakamura, Shiori Saito, Yoko Tsukagoshi, Yoshiyuki Takani
Теги:
2 players, multiplayer, simultaneously, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев