0/100
Tear Ring Saga
Платформы:
PS
Дата выхода:
24 мая 2001
Дата выхода PS:
24 мая 2001
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hitomi Tachibana, Mayumi Hirota, Minako Seki, Seiichi Kyoda, Shouzou Kaga, Yoshio Ueno
Теги:
exclusive, singleplayer, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев