0/100
Платформы:
Дата выхода:
11 февраля 1998
Дата выхода PS:
11 февраля 1998
Дата выхода PSP:
11 февраля 1998
Дата выхода PS Vita:
11 февраля 1998
Дата выхода PS3:
11 февраля 1998
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hiromichi Tanaka, Hironobu Sakaguchi, Hironobu Sakaguchi, Hironobu Sakaguchi, Hironobu Sakaguchi, Kaori Tanaka, Kiyoshi Yoshii, Kunihiko Tanaka, Masato Kato, Tetsuya Takahashi, Tetsuya Takahashi, Yasunori Mitsuda, Yasuyuki Honne
Теги:
exclusive, multiplayer, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев