Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games

66/100

Новости о Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games

2
Платформы:
3DS, Wii
Дата выхода:
15 ноября 2011
Дата выхода 3DS:
15 ноября 2011
Дата выхода Wii:
15 ноября 2011
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Мультиплеер:
Hot-seat, Wi-Fi (4)
Сайт:
Создатели:
'''3DS''':, '''Wii''', Eigo Kasahara (Wii), Hideaki Kobayashi, Hiroshi Kanazawa (Wii), Hiroshi Sato, Hitoshi Furukubo (3DS), Jun Senoue, Keiichi Sugiyama, Kenichi Tokoi, Koji Shindo (3DS), Kouichi Nomura (3DS), Mitsuru Takahashi (Wii), Naofumi Hataya, Nobuya Ohashi, Osamu Ohashi, Sachio Ogawa, Sega Digital Studio, Shinpei Yamashita, Tadashi Kinukawa, Takeshi Isozaki, Teruhiko Nakagawa, Tomonari Hayashibe, Tomonori Sawada, Tomoya Ohtani, Yasufumi Fukuda, Yutaka Minobe
Магазины:
Теги:
party
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев