0/100
Strider (1989)
Платформы:
Дата выхода:
7 марта 1989
Дата выхода Sega Genesis:
7 марта 1989
Дата выхода TurboGrafx-16:
7 марта 1989
Дата выхода Sega Master System:
7 марта 1989
Дата выхода Sharp X68000:
7 марта 1989
Дата выхода Amiga:
7 марта 1989
Дата выхода Amstrad CPC:
7 марта 1989
Дата выхода Atari:
7 марта 1989
Дата выхода Commodore 64:
7 марта 1989
Дата выхода PC:
7 марта 1989
Дата выхода ZX Spectrum:
7 марта 1989
Дата выхода PS:
7 марта 1989
Дата выхода GBA:
7 марта 1989
Дата выхода Atari ST:
7 марта 1989
Дата выхода Wii:
7 марта 1989
Дата выхода NES:
7 марта 1989
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Мультиплеер:
Нет
Сайт:
Создатели:
Harumi Fujita, Junko Tamiya, Kouichi Yotsui, Kouichi Yotsui, Masayoshi "Patariro" Kurokawa, Shinichi Yoshimoto, Tokuro Fujiwara
Теги:
multiplayer, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев