74/100
Genji: Dawn of the Samurai
Платформы:
PS2
Дата выхода:
30 июня 2005
Дата выхода PS2:
30 июня 2005
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Мультиплеер:
Нет
Сайт:
Создатели:
Keita Amemiya, Takashi Shono, Toshiya Shibano, Yasuharu Takanashi, Yoshiki Okamoto, Yoshiki Okamoto
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев