69/100
Shining Force Neo
Платформы:
PS2
Дата выхода:
24 марта 2005
Дата выхода PS2:
24 марта 2005
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Возрастной рейтинг:
С 13 лет
Мультиплеер:
Нет
Сайт:
Создатели:
Atsushi Ii, Makoto Takada, Naoyuki Ukeda, Shinya Togo, Takashi Miyasaka, Tomoko Morita, Yoshitaka Tamaki, Yukio Nakajima, Yuriko Nishiyama
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев