76/100
Платформы:
PS3
Дата выхода:
17 июля 2014
Дата выхода PS3:
17 июля 2014
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Сайт:
Создатели:
Azusa Takahashi, Daisuke Achiwa, Hayato Asano, Kazuki Yanagawa, Tadanobu Inoue, Yoshito Okamura, Yuji Higuchi
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев