81/100
Bravely Second: End Layer

Рецензии на Bravely Second: End Layer

1
Платформы:
3DS
Дата выхода:
26 февраля 2016
Дата выхода 3DS:
26 февраля 2016
Разработчики:
Издатели:
Сайт:
Создатели:
Akihiko Yoshida, Kensuke Nakahara, Ryo, Shinji Takahashi, Souki Tsukishima, Sound Horizon, Tomoya Asano, Tomoya Asano
Магазины:
Теги:
exclusive, role-playing, true exclusive
Оценка пользователей 9/10
Загрузка комментариев