86/100
Xenoblade Chronicles 3D
Платформы:
3DS
Дата выхода:
10 апреля 2015
Дата выхода 3DS:
10 апреля 2015
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Возрастной рейтинг:
С 13 лет
Создатели:
ACE+, Genki Yokota, Katsunori Itai, Kenji Hiramatsu, Koh Kojima, Koh Kojima, Norihino Takami, Shingo Kawabata, Takao Nakano, Tetsuya Takahashi, Tetsuya Takahashi, Yasunori Mitsuda, Yoko Shimomura, Yuichiro Takeda, Yurie Hattori
Магазины:
Теги:
role-playing
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев