0/100
Shin Megami Tensei
Платформы:
Дата выхода:
30 октября 1992
Дата выхода PC:
30 октября 1992
Дата выхода PS:
30 октября 1992
Дата выхода GBA:
30 октября 1992
Дата выхода iOS:
30 октября 1992
Дата выхода Android:
30 октября 1992
Дата выхода SNES:
30 октября 1992
Дата выхода Wii U:
30 октября 1992
Дата выхода Wii:
30 октября 1992
Дата выхода Sega CD:
30 октября 1992
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Сайт:
Создатели:
Hideyuki Yokoyama, Hitoshi Sakimoto, Kazuma Kaneko, Kazunari Suzuki, Kouji Okada, Ryutaro Ito, Tsukasa Masuko, Yōsuke Niino
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев