0/100
Shin Megami Tensei If...
Платформы:
Дата выхода:
28 октября 1994
Дата выхода PC:
28 октября 1994
Дата выхода SNES:
28 октября 1994
Дата выхода iOS:
28 октября 1994
Дата выхода Android:
28 октября 1994
Дата выхода PS:
28 октября 1994
Дата выхода Wii:
28 октября 1994
Дата выхода Wii U:
28 октября 1994
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Создатели:
Katsura Hashino, Kazuma Kaneko, Kouji Okada, Ryutaro Ito, Shogo Isogai, Tsukasa Masuko
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев