Dai Gyakuten Saiban: Naruhodō Ryūnosuke no Bōken

0/100
Dai Gyakuten Saiban: Naruhodō Ryūnosuke no Bōken
Платформы:
3DS
Дата выхода:
9 июля 2015
Дата выхода 3DS:
9 июля 2015
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hiromitsu Maeba, Kazuya Nuri, Shintaro Kojima, Shu Takumi, Shu Takumi, Yasumasa Kitagawa
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев