0/100
Kakuto Chojin: Back Alley Brutal
Платформы:
Дата выхода:
11 ноября 2002
Дата выхода Xbox:
11 ноября 2002
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hiroshi Utsuyama, Kunihiko Nakata, Kunihiko Nakata, Makoto Goya, Seiichi Ishii, Yoshikatsu Kanemaru
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев