0/100
Valkyria: Azure Revolution
Платформы:
PS4
Дата выхода:
31 декабря 2016
Дата выхода PS4:
31 декабря 2016
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hiro Kiyohara, Kei Mikami, Takayama Toshiaki, Takeshi Ozawa, Yasunori Mitsuda, Youichi Shimosato
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев