88/100

Новости о Super Mario Maker 2

18
Платформы:
Дата выхода:
июнь 2019
Дата выхода Nintendo Switch:
июнь 2019
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Arisa Hosaka, Asuka Hayazaki, Hirotake Ohtsubo, Hiroyuki Kimura, Kenta Usui, Koji Kondo, Mari Shibata, Naoto Kubo, Nobuo Matsumiya, Shigefumi Hino, Takashi Tezuka, Yosuke Oshino
Магазины:
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев