84/100
Street Fighter III: Double Impact
Платформы:
Дата выхода:
19 января 2000
Дата выхода Sega Dreamcast:
19 января 2000
Разработчики:
Создатели:
Ball Boy, D Kurita, Hideki Okugawa, Kazuhito Nakai, Obata Shinichiro, Q, Tate, Tomonori Ohmura, Tomoshi Sadamoto, Yas, Yasuhiro Seto, Yu-suke, Yuki Iwai
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев