0/100
Project Zero 2: Wii Edition
Платформы:
Wii
Создатели:
Hisanori Takeuchi, Keisuke Kikuchi, Kozo Makino, Makoto Shibata, Makoto Shibata, Shingo Suzuki, Takanori Murakami, Tomo Matayoshi, Toru Osawa, Toshiharu Izuno, Tsuyoshi Iuchi
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев