0/100
Metal Max 3
Платформы:
NDS
Создатели:
Atsuji Yamamoto, Hiroshi Miyaoka, Kazuki Takei, Masaki Hirooka, Satoshi Kadokura, Shun Kise, Tomoki Tauchi, Yoshihiro Yamamoto
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев