0/100
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Новости о Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

2
Платформы:
Издатели:
Создатели:
ACE+, Katsunori Itai, Kenji Hiramatsu, Koh Kojima, Norihino Takami, Tetsuya Takahashi, Yasunori Mitsuda, Yoko Shimomura
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев