0/100
Top Hunter: Roddy & Cathy
Платформы:
Дата выхода:
24 июня 1994
Дата выхода Neo-Geo:
24 июня 1994
Дата выхода Nintendo Switch:
24 июня 1994
Дата выхода PS4:
24 июня 1994
Дата выхода Wii:
24 июня 1994
Дата выхода Xbox One:
24 июня 1994
Разработчики:
Издатели:
SNK
Создатели:
Akihiro Uchida, Chikara Yamasaki, Data Tada, Eikichi Kawasaki, Eri Koujitani, Hirolin Hajime, Imasa.F, M. Matsuda, Masahiko Hataya, Sho Chan, Toshio Shimizu, Y. Hashimoto, Yasumi Tozono
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев