0/100
Dissidia 012 Final Fantasy
Платформы:
PSP
Дата выхода:
22 марта 2011
Дата выхода PSP:
22 марта 2011
Разработчики:
Издатели:
Возрастной рейтинг:
С 13 лет
Создатели:
Akiko Ishibashi, Ichiro Hazama, Mihoko Ishii, Mitsunori Takahashi, Ryuji Ikeda, Saori Itamuro, Takeharu Ishimoto
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев