62/100
Mario Sports Superstars
Платформы:
3DS
Дата выхода:
23 марта 2017
Дата выхода 3DS:
23 марта 2017
Разработчики:
Издатели:
Возрастной рейтинг:
Для всех
Создатели:
Fumihiro Suzuki, Haruki Kodera, Hiroyuki Takahashi, Hiroyuki Takahashi, Motoi Sakuraba, Naohiro Hayashi, Sangbae Nam, Satoshi Tamai, Shugo Takahashi, Shugo Takahashi, Shugo Takahashi, Takanori Ikezawa, Yutaka Yamamoto
Магазины:
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев