0/100
Платформы:
Дата выхода:
21 марта 1999
Дата выхода Wii U:
21 марта 1999
Дата выхода Wii:
21 марта 1999
Дата выхода N64:
21 марта 1999
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Akira Takeshima, Ikuko Mimori, Kenji Miki, Koji Inokuchi, Masanobu Yamamoto, Satoru Iwata, Shigeru Miyamoto, Shigezo Kawase, Shizu Higashiyama, Takeyuki Machida, Yoichi Yamamoto
Магазины:
Теги:
adventure, pokemon, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев