3DS
74/100
Sakura Samurai: Art of the Sword
Платформы:
3DS
Дата выхода:
16 ноября 2011
Дата выхода 3DS:
16 ноября 2011
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Daisuke Matsuoka, Keita Watanabe, Kenji Yamamoto, Masao Suganuma, Noboru Hotta, Noburu Hotta, Toshiyuki Sudo, Yasunari Hiroyama, Yukio Futatsugi
Магазины:
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев