0/100
Pokémon Gold, Silver
Платформы:
3DS, GB, GBC
Дата выхода:
21 ноября 1999
Дата выхода GBC:
21 ноября 1999
Дата выхода GB:
21 ноября 1999
Дата выхода 3DS:
22 сентября 2017
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Go Ichinose, Junichi Masuda, Junichi Masuda, Ken Sugimori, Kenji Matsushima, Morikazu Aoki, Satoshi Tajiri, Satoshi Tajiri, Shigeru Miyamoto, Takashi Kawaguchi, Takehiro Izushi, The Pokémon Company, Toshinobu Matsumiya, Tsunekazu Ishihara
Магазины:
Теги:
adventure, multiplayer, rpg, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев