80/100
BoxBoxBoy!
Платформы:
3DS
Дата выхода:
30 июня 2016
Дата выхода 3DS:
30 июня 2016
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hirokazu Ando, Hiroshi Saigusa, Jun Ishikawa, Keisuke Terasaki, Satoshi Mitsuhara, Takaaki Kawahara, Yasuhiro Mukae, Yusuke Ota
Магазины:
Теги:
exclusive, puzzles, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев