74/100
Star Fox Guard
Платформы:
Дата выхода:
22 апреля 2016
Дата выхода Wii U:
22 апреля 2016
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Abebe Tinari, Atsushi Inaba, Kensuke Inage, Masaki Yamanaka, Naofumi Harada, Ryuta Yoshioka, Tadashi Sugiyama, Taegun Kim, Taisei Imade, Teruaki Konishi, Tomoaki Yoshinobu, Yugo Hayashi, Yuji Hagiyama
Магазины:
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев