73/100
Платформы:
PC, PS2
Дата выхода:
23 марта 2004
Дата выхода PC:
21 сентября 2004
Дата выхода PS2:
23 марта 2004
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Akihiko Matsui, Akihiko Matsui, Hiromichi Tanaka, Hiromichi Tanaka, Ken Narita, Koichi Ishii, Koichi Ogawa, Kumi Tanioka, Masato Kato, Mizuki Ito, Naoshi Mizuta, Nobuaki Komoto, Nobuaki Komoto, Nobuo Uematsu, Ryosuke Aiba
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев