77/100
Retro Game Challenge
Платформы:
NDS
Дата выхода:
11 марта 2005
Дата выхода NDS:
11 марта 2005
Разработчики:
Издатели:
Сайт:
Создатели:
Katsunori Yazawa, Koji Yamada, Masanobu Suzui, Masanobu Suzui, Naoto Ouba, Ryoji Arisaka, Shinya Arino, Tadayuki Hikida, Yoiko
Магазины:
Теги:
compilation, exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев