71/100
Phantasy Star Zero
Платформы:
NDS
Дата выхода:
25 декабря 2008
Дата выхода NDS:
25 декабря 2008
Разработчики:
Издатели:
Мультиплеер:
Есть
Сайт:
Создатели:
Akikazu Mizuno, Hideaki Kobayashi, Masayuki Kawabata, Satoshi Sakai, Tadashi Kinukawa, Teru Arai, Toru Shiwasu, Toshiyuki Kubooka
Магазины:
Теги:
exclusive, role-playing, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев