0/100
Платформы:
PS3
Дата выхода:
23 апреля 2015
Дата выхода PS3:
23 апреля 2015
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Chihiro Fujioka, Kenji Kaneko, Manamitsu, Takeshi Abo, Takeshi Toriumi, Tsunako, Tsutomu Narita, Yoshitaka Hiroda
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев