49/100
Clock Tower II: The Struggle Within
Платформы:
PS
Дата выхода:
12 марта 1998
Дата выхода PS:
12 марта 1998
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Kaori Takazoe, Kazuhiro Takeshima, Kiichi Takaoka, Masatsugu Igarashi, Yuichi Kobayashi, Yutaka Hirata, Yutaka Hirata, Yutaka Hirata
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев