0/100
Платформы:
Дата выхода:
12 февраля 1993
Дата выхода Neo-Geo:
12 февраля 1993
Дата выхода PS:
12 февраля 1993
Дата выхода PS3:
12 февраля 1993
Дата выхода PSP:
12 февраля 1993
Дата выхода PS Vita:
12 февраля 1993
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Kenichi Hirata, Takato Yoshinari, Takeshi Takahashi, Taku Ishigouoka
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев