0/100
Платформы:
Дата выхода:
28 апреля 1995
Дата выхода Android:
28 апреля 1995
Дата выхода PS:
28 апреля 1995
Дата выхода PS Vita:
28 апреля 1995
Дата выхода PS3:
28 апреля 1995
Дата выхода PSP:
28 апреля 1995
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hiroshi Yamamoto, Hiroyuki Saegusa, Junichiro Ueno, Kazuki Toyota, Kazuma Shirasaki, Kazuya Sakamoto, Koji Tada, Shuji Nomaguchi, Shuji Nomaguchi, Takashi Katano, Takeo Miratsu, Tetsuji Yamamoto, Toshimitsu Odaira, Yukihito Morikawa
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев