0/100
Darius
Платформы:
Дата выхода:
16 марта 1990
Дата выхода Wii:
16 марта 1990
Дата выхода GB:
16 марта 1990
Дата выхода Amiga:
16 марта 1990
Дата выхода Atari ST:
16 марта 1990
Дата выхода GBA:
16 марта 1990
Дата выхода PS4:
16 марта 1990
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Akira Fujita, Eikichi Takahashi, Genya Kuriki, Hideaki Komioka, Hideki Hashimoto, Hidenori Sasatani, Hisayoshi Ogura, Junji Yarita, Kazuya Mikata, Ken Hasegawa, Kozoh Igarashi, Masahiko Takaki, Mitsuru Ogawa, Naoto Yagishita, Taira Sanuki, Takashi Kurihara, Tetsuroh Kitagawa, Tohru Sugawara, Toshio Kohno, Toshio Kohno, Toshio Kohno, Tsukasa Nakamura, Yasuhiko Tanaka, Yoshihiro Wakita, Yukio Ishikawa
Теги:
co-op, cooperative, multiplayer, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев