0/100
Mega Man & Bass (1998)
Платформы:
Дата выхода:
24 апреля 1998
Дата выхода GBA:
24 апреля 1998
Дата выхода SNES:
24 апреля 1998
Дата выхода Wii U:
24 апреля 1998
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Akari Kaida, Hayato Tsuru, Hitoshi Ariga, Keiji Inafune, Koji Izuki, Manabu Takemura, Masatsugu Shinohara, Naoshi Mizuta, Nobuhito Shimizu, Tadashi Kuwana, Toshihiko Horiyama, Yoshihiro Iwamoto
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев