0/100
Mega Man Zero 3 (2004)
Платформы:
Дата выхода:
23 апреля 2004
Дата выхода GBA:
23 апреля 2004
Дата выхода Wii U:
23 апреля 2004
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Akihiro Shishido, Gen Kamada, Ippo Yamada, Kazutaka Yanagisawa, Keiji Inafune, Luna Umegaki, Masaki Suzuki, Ryota Ito, Takuya Aizu, Toru Nakayama, Tsutomu Kurihara, Yoshihisa Tsuda, Yoshinori Kawano
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев